Legenda o svatém Martinovi – děti z Berušek

Děti  ze   třídy   Berušek

nám   ve  čtvrtek  9.  listopadu  

zahrály   divadlo

  O  SVATÉM  MARTINOVI