Berušky

 

 

3. třída – BERUŠKY

věkové složení    4 – 6  leté děti

třídní učitelka   Mgr. Pavla  KOŽÍŠKOVÁ

třídní učitelka   Ivana  ŠRAINOVÁ

asistent  pedagoga  Kateřina  FIALOVÁ

mobilní  telefon  :   607 084 753

 

 

Výtvarné   tvoření

Podzimní  pečení

 

Trénink  na  Marile

 

Dopoledne  v  knihovně

Dýňování  s  rodiči

O  Svatém  Martinovi

Mikulášská  návštěva

Naše  vánoční  besídka

Vánoční  vycházka

Hry  ve  třídě

 

Karneval  v  Beruškách

Karnevalové  soutěže

 

Aktivní  školka

 

Hrajeme si s loutkami

Velikonoce  v  Čechově  stodole

Dopolední  povídání

 

Velikonoční  vycházka

Návštěva  dentální   hygienistky

 

Pálení  čarodějnic  na  zahradě

 

Hry  ve  třídě

Výlet  do  pernírkárny v Počepicích 

 

Na  návštěvě  v  zahradnictví

 

Připravuje  oslavu