Berušky

 

 

3. třída – BERUŠKY

věkové složení    4 – 6  leté děti

 

třídní učitelka   Mgr. Pavla  KOŽÍŠKOVÁ

třídní učitelka   Ivana  ŠRAINOVÁ

asistent  pedagoga  Jitka  KRONOVÁ

mobilní  telefon  :   607 084 753

 

 

Výtvarné   tvoření

 

 

Podzimní  pečení

 

Trénink  na  Marile

Dýňování  s  rodiči

O  Svatém  Martinovi

Mikulášská  návštěva

Naše  vánoční  besídka

Vánoční  vycházka

Hry  ve  třídě