Berušky

 

 

3. třída – BERUŠKY

věkové složení    4 – 6  leté děti

 

třídní učitelka    Monika  CVRKOVÁ

třídní učitelka    Soňa  LEBEDOVÁ

asistenta  pedagoga   Jitka  KRONOVÁ

mobilní  telefon  :   607 084 753

 

 

Výtvarné   tvoření

Podzimní  vycházka

Zdravotnice  v  mateřské  škole