Fotograf v mateřské škole – jarní motiv – 24. 4.

Ve  středu  24. dubna

 přijede  do  mateřské  školy

FOTOGRAF

JARNÍ  MOTIVY  KE  SVÁTKU  MATEK