Hvězdičky a Berušky jedou na výlet – 23. 5.

Ve  čtvrtek  23. května

pojedou  děti  z  Hvězdiček  a  Berušek

na  výlet  do  perníkárny  v  Počepicích

a  skanzenu  ve  Vysokém  Chlumci