Hvězdičky

 

 

1. třída – HVĚZDIČKY

 

věkové složení     3 – 4  leté děti

 

třídní  učitelka   Adéla  PALIVCOVÁ

třídní  učitelka   Ivana  VÁCHOVÁ

mobilní  telefon  :   607 084 711

 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Výtvarné  tvoření  

Hry ve třídě