Hvězdičky

1. třída – HVĚZDIČKY

 

věkové složení     3 – 4  leté děti

 

třídní  učitelka   Adéla  PALIVCOVÁ

třídní  učitelka   Ivana  VÁCHOVÁ

mobilní  telefon  :   607 084 711

Výtvarné  tvoření

Den dětí

Hrajeme  divadlo

Naši  sněhuláčci

Karnevalové  hry

Vánoční  nadílka  

Vánoční  vycházka 

Vánoční  posezení  s  rodiči – Broučci

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Cvičíme  s  kobylkou  Emilkou

Cvičíme  s  opičkou  Haničkou

Cvičíme  s  ježečkem  Marečkem

Výtvarné  tvoření  

Bacil

Tvoření z přírodnin

 

Hry ve třídě

Malí  muzikanti