Hvězdičky

 

 

1. třída – HVĚZDIČKY

 

věkové složení     3 – 4  leté děti

třídní  učitelka  Hana  KŘEHNÁČOVÁ

třídní  učitelka  Mgr. Martina  PILNÁ

třídní  učitelka  Veronika  HUBÁLKOVÁ

mobilní  telefon  :   607 084 711

 

 

Výtvarné  tvoření

  

První  dny  ve  školce

Vycházka  k  Oboře

 

 

Podzimní  procházka

Mikulášská  návštěva

Cvičení  na  čočkách

Vánoční  nadělování

 

Na  výstavě  betlémů

Na vánoční vycházce

Zimní  vycházka

Hrajeme  divadlo

Zimní  vycházka  na  zahradě

Karneval  ve  Hvězdičkách

 

Malí  muzikanti

 

Malá  zahrádka  potřebuje  uklidit …

Velikonoce  v  Čechově  stodole

Na  pomlázce  ve  Hvězdičkách

Návštěva  dentální   hygienistky

Pálení  čarodějnic  na  zahradě

Výlet  do  pernírkárny  v  Počepicích