Platby do 31.8. 2020

 

Vzhledem k nastalé situaci a s ohledem na znění vyhlášky č. 14/2005 Sb.

o předškolním  vzdělávání  bude   po skončení  mimořádné  situace

( přerušení provozu mateřské školy )

adekvátně  krácena  částka  úplaty  za  předškolní  vzdělávání.

 

za  měsíc  duben  platba  0 Kč

za  měsíc  květen  zaplatí  rodiče   330  Kč

za  měsíc  červen  zaplatí  rodiče   330  Kč

 

V  červenci  a  v  srpnu  se  úplata   nevybírá.

Stravné  v  těchto  měsících  hradí  pouze  docházející  děti  do  MŠ.

 

Veškeré  informace  k  platbám  Vám  sdělí

vedoucí ŠJ p. Nýdrlová na tel. čísle :  727 898 447