Plavání v Beruškách od 9.2.

V  pátek  9. února

začíná  plavecký  výcvik  pro  děti

ze  třídy  Berušek