Plavání ve třídě Kašpárků

 

Od  pondělí  7.  září

začíná  plavecký  výcvik

přihlášených  dětí  ze  třídy  Kašpárků