Pohádka O fagotu – hudební pořad v MŠ 4.11.

 

V  pondělí  4.  listopadu

přijela  hudební  skupina  Accordo

s  naučným  pořadem  o  hudebních  nástrojích

POHÁDKA   O   FAGOTU