Provoz MŠ v době hlavních prázdnin

Provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin

 

MŠ  Pohádka  bude  uzavřena  od  2. 7.  do  24. 8. 2018

 

V případě, že bude zákonný zástupce dítěte potřebovat zajistit místo v jiné mateřské škole, měl by si požádat v příslušné mateřské škole               o umístění svého dítěte v této době.

 

Žádost by měla být vyřízena v průběhu měsíce května,

nejpozději do 31. května 2018 !

Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

 

V naší mateřské škole požádá zákonný zástupce dítěte o kopii evidenčního listu. Na vybrané mateřské škole si vyzvedne nebo na webových stránkách vytiskne přihlášku k přijetí na prázdninový provoz, kterou vyplní a nechá potvrdit lékařem. Oba dokumenty donese do vybrané mateřské školy, kde proběhne správní řízení. Ředitelka mateřské školy přijme dítě na dobu určitou v měsíci červenci nebo srpnu a bude vydáno rozhodnutí o přijetí.

 

Rozpis provozu mateřských škol je zveřejněn na nástěnce a je k dispozici u třídních učitelek, také na webových stránkách MŠ a Města Příbram.

 

Mgr. Martina Pilná

ředitelka MŠ Pohádka

 

V Příbrami, zveřejněno 3.4.2018 

 

Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání – prázdninový provoz