Rozloučení se školním rokem na třídách

 Zveme  Vás  na  malé  posezení

na  závěr  školního  roku

 

Třída  Hvězdiček  v  úterý  20.  června  od  15.00  hodin

Třída  Sluníček  ve  čtvrtek  22. června  od  15.00 hodin

Třída  Berušek  ve  čtvrtek  29.  června  od  15.00 hodin

 Třída    Kytiček  v    úterý   27. června    od    15.00 hodin