Sluníčka začínají jezdit do solné jeskyně 25.1.

Přihlášené  děti  ze  třídy  Sluníček

budou  jezdit  každý  pátek

do  solné  jeskyně  na  Březových  Horách