Sluníčka

 

2.třída – SLUNÍČKA

věkové složení    3 – 5  leté děti

 

třídní učitelka    Monika  CVRKOVÁ

třídní učitelka    Soňa  LEBEDOVÁ

mobilní  telefon  :  607 084 752

 

Výtvarné  tvoření