Sluníčka

 

2.třída – SLUNÍČKA

věkové složení    3 – 5  leté děti

třídní učitelka    Monika  CVRKOVÁ

třídní učitelka    Soňa  LEBEDOVÁ

mobilní  telefon  :  607 084 752

 

Výtvarné  tvoření

 

Malujeme  exotická  zvířata

 

Mikulášská  návštěva

Zimní  sporty

Karneval  ve  Sluníčkách

Velikonoce v Čechově stodole

Návštěva  dentální   hygienistky

Pálení  čarodějnic  na  zahradě

Výlet do Planetária v Praze