Upozornění pro rodiče covid 19 – aktualizace 18.11.

Středa 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že od čtvrtka 19.11.2020 je mateřská škola opět v běžném provozu.

Upozorňujeme, že podle epidemiologické situace v ČR  riziko nákazy stále přetrvává,

proto zvažte nutnost docházky do kolektivního zařízení.

 

Pro děti povinně předškolní:

V případě, že se rozhodnete omezit v současné době docházku do kolektivu MŠ,

jsou na  našich webových stránkách  připravena témata k distanční výuce.

Aktuálně: LISTOPAD, připravujeme téma PROSINEC.

Výstupem budou vypracované metodické listy dle vlastního výběru,

omalovánky, nakreslené nebo namalované obrázky k tématu.

Po návratu do MŠ založíme vypracované materiály do portfolia dítěte.

 

S přáním lepších dnů

tým mateřské školy

 

 

Čtvrtek 12. 11. 2020

ROZHODNUTÍ KHS – Uzavření MŠ Pohádka Příbram

 

Středa 11. 11. 2020 

Vážení rodiče,

od čtvrtka 12.11.2020 bude mateřská škola uzavřena. Důvodem je karanténa a nemocnost provozních zaměstnanců školní kuchyně.

Uzavření potrvá do středy 18.11.2020, včetně. V případě prodloužení pracovních neschopností bude pokračovat i toto uzavření.

Aktuální situaci se dozvíte na webových stránkách školy ve středu 18.11. 2020

Rozhodnutí o uzavření vydá KHS územní pracoviště Příbram zítra a zveřejníme ho také na webových stránkách školy.

Pokud budete potřebovat pro zaměstnavatele potvrzení, veškeré informace i příslušný tiskopis naleznete zde : https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Díky novému formuláři nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření. Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje. 

Mrzí nás komplikace, ale v současné době, nejsme schopni zajistit provoz mateřské školy.

Budeme se na Vás a Vaše děti těšit po skončení mimořádné situace.

Připomínáme, že děti s povinnou předškolní docházkou by měly pokračovat v distanční výuce a při návratu do školy předat třídním učitelkám vypracované pracovní listy a úkoly (viz. webové stránky školy, aktuální téma – LISTOPAD).

Děkujeme Vám za pochopení.

Mgr. Martina Pilná

ředitelka mateřské školy

 

 

Pátek 6.11. 2020

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat  o  aktuální  situaci v naší mateřské škole. 

Stále trvá pracovní neschopnost pedagogických a provozních zaměstnanců,

proto také v týdnu od 9.11. do 13.11. 2020 bude odpolední provoz probíhat na dvě třídy. 

Děkujeme za pochopení

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

vracíme se po podzimních prázdninách a dnech volna do mateřské školy, kde se opět budeme snažit co nejlépe a nejbezpečněji starat o Vaše děti.
Bohužel se nesejdeme v plném počtu pedagogických a provozních zaměstnanců.
Zvažovali jsme úplné uzavření mateřské školy, ale ještě jsme našli jednu možnost, jak zůstat v provozu, i když půjde o určitá omezení.

Chtěla jsem Vás požádat o spolupráci v těchto případech:
V této nelehké době jsou právě mateřské školy těmi jedinými školami, které stále fungují bez omezení, abyste vy mohli chodit do zaměstnání nebo pomáhali tam, kde je potřeba.
Spousta rodičů v této době zůstává v bezpečí svých domovů, ať už jsou na rodičovské dovolené, čerpají OČR s druhým dítětem, nebo jim jejich zaměstnavatel umožní pracovat z domova. Tyto rodiče bych chtěla požádat, aby si svoje děti nechali doma a pomohli nám tím co nejvíce snížit riziko nákazy a následné karantény, která vždy musí následovat.
Vím, že práce z domova, učení se starším dítětem, nebo starost o miminko je jistě někdy vyčerpávající, ale doba je více než nelehká a je potřeba pomáhat, jak se dá.
Proto nám pomozte snížit riziko nákazy a držet chod naší školy co nejdéle tím, že si Vaše děti necháte doma, abychom tu mohli být pro ty, jejichž rodiče každý den chodí do zaměstnání.

Ti z Vás, kteří chodí do práce, mají možnost dítě do školy dát, ale upozorňuji
na skutečnost, že v rámci odpoledních aktivit budu muset sloučit vždy dvě třídy dohromady z důvodu chybějících pedagogů a tím nemohu dodržet doporučení MŠMT k zamezení prolínání jednotlivých tříd. Pokud by měl někdo z Vás s tímto problém, odvádějte si děti po obědě domů nebo si zajistěte jiný způsob péče o ně.Všem přejeme, pokud možno pevné zdraví a těšíme se na setkání v lepších časech.

Za tým mateřské školy Martina Pilná

 

V Příbrami 30.10.2020

 

 

   Z důvodu  ochrany  našeho  i  Vašeho  zdraví  bychom  Vás  chtěli  upozornit           na  povinnost  informovat  mateřskou  školu  v  případě  výskytu   onemocnění COVID-19 v  rodině nebo pokud někomu dalšímu  žijícímu ve společné domácnosti  byla nařízena karanténa.       

Tuto informaci, prosím, sdělte třídním učitelkám nebo ředitelce MŠ.

Děkujeme