Informace pro rodiče covid 19 – aktualizace 24.2. 2021

 

 

Vážení  rodiče,

žádáme Vás o  důsledné dodržování

hygienicko – protiepidemických opatření v prostorách mateřské školy

podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví

vydaného s účinností od 25. února 2021.

Děkujeme


 

Vážení  rodiče,

   z důvodu  ochrany  našeho  i  Vašeho  zdraví  bychom  Vás  chtěli  upozornit           

na povinnost 

informovat  mateřskou  školu  v  případě  výskytu   onemocnění COVID-19

v  rodině nebo pokud někomu dalšímu  žijícímu ve společné domácnosti 

 je  nařízena karanténa.  

( dle Nařízení vlády, které je platné od  25.9. 2020 ).   

 

Pokud Vaše dítě podstoupí test na toto onemocnění,

sdělte, prosím, výsledek třídním učitelkám.

 

Děkujeme