Informace pro rodiče covid 19 – aktualizace 5.4. 2021

 

Vážení rodiče,

mateřská škola je nadále uzavřena.

Opatření vydaná vládou stále trvají.  Prosíme, sledujte zprávy v médiích.

O aktuálním termínu otevření MŠ Vás budeme informovat.

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA
2021 DO 11. DUBNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

–   vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým
prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz
škol a školských zařízení
 do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

–   dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového
opatření č. 292 ze dne 15. března 2021, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního
města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku
od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

 

 

 

 

 

Vážení  rodiče,

kvůli zhoršující  se epidemiologické  situaci přistoupila vláda  k přísnějším opatřením, která začnou platit od pondělí 1. března.  Mimo   jiné  se  uzavře                 i  naše  mateřská   škola.

 
Z rozhodnutí hejtmanky  Středočeského kraje bude zajišťovat péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, zdravotníků, hasičů apod. 

Mateřská škola Bratří Čapků v Příbrami.

Pokud pracujete v těchto profesích a potřebujete své dítě umístit po dobu uzavření naší mateřské školy do této MŠ, požádejte svého zaměstnavatele o informaci jak postupovat při umístění dítěte.

 Opatření mají platit tři týdny, tedy do 21. března. 

 
Nikoho z nás tato situace netěší, musíme řešit  rodinné a pracovní problémy, snažíme se chránit sebe, děti, rodiče, hledáme odpovědi na otázky, na které nám v současné době nikdo nedokáže rozhodně a sebejistě odpovědět…
Doufáme a moc si přejeme, abychom ve zdraví překonali následující týdny a mohli se vrátit s Vámi a Vašimi dětmi k normálnímu životu. Děkujeme za Váš přístup k současné situaci a těšíme se na Vás !

 

 

 

 

 

Vážení  rodiče,

žádáme Vás o  důsledné dodržování

hygienicko – protiepidemických opatření v prostorách mateřské školy

podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví

vydaného s účinností od 25. února 2021.

Děkujeme


 

Vážení  rodiče,

   z důvodu  ochrany  našeho  i  Vašeho  zdraví  bychom  Vás  chtěli  upozornit           

na povinnost 

informovat  mateřskou  školu  v  případě  výskytu   onemocnění COVID-19

v  rodině nebo pokud někomu dalšímu  žijícímu ve společné domácnosti 

 je  nařízena karanténa.  

( dle Nařízení vlády, které je platné od  25.9. 2020 ).   

 

Pokud Vaše dítě podstoupí test na toto onemocnění,

sdělte, prosím, výsledek třídním učitelkám.

 

Děkujeme