Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

 

Zápis do Mateřské školy Pohádka

pro  školní  rok  2019 / 2020

proběhl

ve  čtvrtek   2.  května  2019

 

Kapacita   naší  MŠ

pro  školní  rok  2019 /  2020    je  naplněna

 

V  případě, že dítě nenastoupí k předškolnímu vzdělávání,

je  zákonný zástupce povinný  písemně oznámit ředitelce MŠ tuto skutečnost.

Pokud tak neučiní, vzniká mu povinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání, dle § 123 zákona č. 561/2004 Sb.,  školský  zákon.

 

 

Více  informací  naleznete  na  stránkách

PRO  RODIČE  –  ZÁPIS  DO  MŠ