Zápis do MŠ

 

Vážení rodiče.

 

Na základě rozhodnutí ředitelky mateřské školy se Vaše dítě přijímá,

podle přiloženého seznamu, k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Pohádka se sídlem Hradební 66, Příbram I.,

pro školní rok 2021–2022 s nástupem 1.9.2021.

 

Prosíme, pokud se rozhodnete pro nástup do jiné mateřské školy,

sdělte nám tuto skutečnost písemně.

 

Rádi bychom se s Vámi a dětmi setkali, proto plánujeme společnou dopolední

návštěvu ve školce, samozřejmě s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

Termín Vám včas sdělíme prostřednictvím emailu.

 

Ve čtvrtek 26. srpna 2021 od 15,00 hodin Vás zveme na schůzku, kde se

dozvíte veškeré informace ohledně provozu školy, výši a způsobu placení

stravného, školného, o plánovaných akcích školy atd.

Tato schůzka je určena  pouze pro rodiče bez dětí.

 

Těšíme se na Vás a Vaše děti.

 

Mgr. Martina Pilná

ředitelka školy a celý tým MŠ Pohádka

 

V Příbrami 25.5.2021