Zveme Vás na třídní schůzky

Zveme  Vás  na  třídní  schůzky

 

třída  Sluníček   v  úterý  17. září  od  15.30  hodin

třída  Berušek   v  úterý  10. září  od  15.30  hodin

třída  Kytiček  ve  čtvrtek  5. září  od  15.30  hodin