Aktivní školka třída Kytiček od 2. 10.

Děti  ze  třídy  Kytiček

začínají  v  úterý  2.  října  chodit  na  cvičení

AKTIVNÍ  ŠKOLKA