Platby

 

 

Na  období  1. 9. 2021  –  31. 08. 2022

stanovuje ředitelka mateřské školy výši úplaty

za předškolní vzdělávání  v  mateřské škole na  330 Kč.

 Děti,  které  plní  povinnou  předškolní  docházku,  se  vzdělávají  bezúplatně.

 

 

Platba  za  stravné

   Celodenní  stravování   –   od  1. 9. 2020   

strávníci  do  6 let  37,-  Kč

strávníci  6 – 7  let  40,-  Kč

 

Upřednostňujeme platbu bezhotovostním převodem na účet mateřské školy.

Více  informací  poskytne  vedoucí  ŠJ  p. Irena Nýdrlová  –   tel. 727 898 447

č. účtu :     0524862349 / 0800