Platby

Úplata za předškolní vzdělávání:

 

Na období  1. 9. 2017  –  31. 08. 2018 

stanovuje ředitelka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání

v  mateřské škole  270 Kč.

 

Děti,  které  plní  povinnou  předškolní  docházku,  se  vzdělávají  bezúplatně.

 

Úplata bude hrazena bezhotovostním převodem na účet mateřské školy.

č. účtu :     0524862349 / 0800