Platby

 

Úplata za předškolní vzdělávání

pro  školní  rok  2019 /  2020

 

Na  období  1. 9. 2019  –  31. 08. 2020

stanovuje ředitelka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání

v  mateřské škole  330 Kč.

 Děti,  které  plní  povinnou  předškolní  docházku,  se  vzdělávají  bezúplatně.

 

Platba  za  stravné

   Celodenní  stravování   –   od  1. 9. 2018   

strávníci  do  6 let  33,-  Kč

strávníci  6 – 7  let  35,-  Kč

 

Úplata za  předškolní  vzdělávání  a  za  stravné  bude hrazena bezhotovostním převodem na účet mateřské školy.

č. účtu :     0524862349 / 0800