Platby

 

Upozorňujeme  rodiče,

že za měsíc BŘEZEN se úplata

za předškolní vzdělávání NEPLATÍ

z důvodu uzavření mateřské školy.

 

 

 

Na  období  1. 9. 2020  –  31. 08. 2021

stanovuje ředitelka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání

v  mateřské škole  270 Kč.

 Děti,  které  plní  povinnou  předškolní  docházku,  se  vzdělávají  bezúplatně.

 

 

Platba  za  stravné

   Celodenní  stravování   –   od  1. 9. 2020   

strávníci  do  6 let  37,-  Kč

strávníci  6 – 7  let  40,-  Kč

 

Upřednostňujeme platbu bezhotovostním převodem na účet mateřské školy.

Více  informací  poskytne  vedoucí  ŠJ  p. Irena Nýdrlová  –   tel. 727 898 447

č. účtu :     0524862349 / 0800