Klub rodičů

Klub  rodičů  Mateřské školy Pohádka,z.s. 

 ve školním roce 2019 / 2020

    –  maminky  ze  všech  tříd  naší  MŠ.

     Předseda  Klubu  rodičů :      

   Hospodář Klubu  rodičů :      p.  Pokorná  –    třída  Sluníček

 

Pro  školní  rok  2019 / 2020  si rodiče  na   třídních  schůzkách odsouhlasili

  finanční     příspěvek    Klubu    rodičů    na    pololetí   v  částce   600,- Kč

 

Číslo  účtu  Klubu  rodičů  :     521039349  /  0800

Příspěvek  za  1. pololetí  –  zaslat  na  účet  Klubu rodičů do  konce  října

Příspěvek  za  2. pololetí  –  zaslat  na  účet Klubu rodičů do  konce  března