Klub rodičů

 

Klub  rodičů  Mateřské školy Pohádka,z.s. 

 ve školním roce 2022 / 2023

    –  zástupci  rodičů  ze  všech  tříd  MŠ 

Předseda  Klubu  rodičů :    p.  Pavlíková  –    třída  Dráčkové

 Hospodář Klubu  rodičů :   p.  Holanová  –   třída  Broučkové

 

Pro  školní  rok  2022 / 2023   si rodiče  na   třídních  schůzkách odsouhlasili

  finanční     příspěvek    Klubu    rodičů    na    pololetí   v  částce   600,- Kč

 

Číslo  účtu  Klubu  rodičů  :     521039349  /  0800

Příspěvek  za  1. pololetí  –  zaslat  na  účet  Klubu rodičů do  konce  října 2022

Příspěvek  za  2. pololetí  –  zaslat  na  účet Klubu rodičů do konce března 2023