Klub rodičů

Klub  rodičů  Mateřské školy Pohádka,z.s. 

má  ve školním roce 2018 / 2019

  9  členů  –  maminky  ze  všech  tříd  naší  MŠ.

     Předseda  Klubu  rodičů :      p.  Smetanková  –   třída  Kytiček

   Hospodář Klubu  rodičů :      p.  Pokorná  –    třída  Berušek

 

Pro   školní   rok   2018 / 2019    si    rodiče   na    třídních   schůzkách odsouhlasili

  finanční     příspěvek    Klubu    rodičů    na    pololetí   v  částce   600,- Kč

 

Číslo  účtu  Klubu  rodičů  :     521039349  /  0800

Příspěvek  za  1. pololetí  –  zaslat  na  účet  Klubu rodičů do  konce  října

Příspěvek  za  2. pololetí  –  zaslat  na  účet Klubu rodičů do  konce  března