Klub rodičů

 

Klub  rodičů  Mateřské školy Pohádka,z.s. 

 ve školním roce 2023 / 2024

    –  zástupci  rodičů  ze  všech  tříd  MŠ 

Předseda  Klubu  rodičů :    p.  Pavlíková  –    třída  Skřítkové

 Hospodář Klubu  rodičů :   p.  Šalová  –   třída  Skřítkové

 

Pro  školní  rok  2023 / 2024   rodiče na třídních schůzkách odsouhlasili

  finanční     příspěvek    Klubu    rodičů    na    pololetí   v  částce   800,- Kč

 

Číslo  účtu  Klubu  rodičů  :     521039349  /  0800

Příspěvek  za  1. pololetí  –  zaslat  na  účet  Klubu rodičů do  konce  října 2023

Příspěvek  za  2. pololetí  –  zaslat  na  účet Klubu rodičů do konce března 2024