Provoz

Provozní  doba  MŠ  je  od  6.30  –  16.30  hodin.

 

Ráno  se  MŠ  zamyká  v  8.00 hodin  –  po  předchozí  domluvě  mohou  rodiče  přivést  dítě  i  později.

V  poledne  je  MŠ  otevřena  od  12.15  –  12.30 hodin.

Odpoledne  se  MŠ  otevírá  ve  14.15  hodin  a  uzamyká  v  16.30  hodin.