Prázdninový provoz + rozhodnutí o přijetí

 

Všechny  děti  přihlášené  do  naší  MŠ

na  prázdninový  provoz

jsou  přijaty.

 

Upozornění  pro  rodiče  dětí  z  jiných  mateřských  škol

Rodiče  při  příchodu  do  mateřské  školy  uhradí  předem  částku 

za  stravné  podle  počtu  strávených  dní   dítěte v  naší  MŠ 

( celodenní  stravování   –  33,-Kč,    děti  ve  věku 6 – 7 let  35,- Kč )

Pro  vstup  do  mateřské  školy  používají  rodiče  čip.

Za  zapůjčení  vybíráme  zálohu  200,- Kč.

Záloha  za  čip  a  případný  přeplatek  za  stravné

Vám  bude  při  odchodu  z  MŠ  vrácen.

Děkujeme  za  pochopení  a  vstřícnost.

 

 

Provoz  mateřské  školy  

v  době  hlavních  prázdnin

 

Provoz  mateřské  školy  :  6.30  –  16.00  hodin

 

Mateřská  škola Pohádka je  uzavřena

od  středy 1. července do pátku 24. července 2020

a

od pondělí 10. srpna do pondělí 31. srpna 2020, včetně.

 

V  termínu  od  27. července  do  7. srpna 2020

bude  naše  mateřská  škola  v  provozu.

 

Zveřejněno  2.3.2020

 

Rozpis  provozu  mateřských  škol

Rozklikněte  pro  zvětšení