Prázdninový provoz

Provoz  mateřské  školy  

v  době  hlavních  prázdnin

 

Mateřská  škola Pohádka je  uzavřena

od  středy 1. července do pátku 24. července 2020

a

od pondělí 10. srpna do pondělí 31. srpna 2020, včetně.

 

V  případě,  že  bude  zákonný  zástupce  dítěte  potřebovat  zajistit  místo  v  jiné  mateřské  škole,  měl  by  si  požádat  v  příslušné  mateřské  škole  o  umístění  svého  dítěte  v  této  době. 

 

Žádost  by  měla  být  vyřízena  v  týdnu 

od  25. května  do  29. května 2020.

Na  pozdější  žádosti  nebude  brán  zřetel.

 

V  naší  mateřské  škole  požádá   zákonný  zástupce   o  kopii  evidenčního  listu. Na  vybrané  mateřské škole si vyzvedne  nebo  na  webových  stránkách  vytiskne  přihlášku  k   přijetí na  prázdninový  provoz,  kterou  vyplní  a  nechá potvrdit lékařem.  Oba dokumenty  donese  v  daném  termínu  do  příslušné  mateřské  školy,  kde  proběhne  správní . Ředitelka  mateřské  školy  přijme dítě na dobu určitou v  červenci  nebo  srpnu a bude vydáno  rozhodnutí  o  přijetí.  Na  webových  stránkách  jednotlivých  mateřských  škol  bude  zveřejněno.

 

V  termínu  od  27. července  do  7. srpna 2020

bude  naše  mateřská  škola  v  provozu.

Žádáme  rodiče  o  nahlášení  docházky  dětí  v  tomto  termínu 

třídním  učitelkám, nejpozději  do  15. května 2020.

 

Zveřejněno  2.3.2020

 

Rozpis  provozu  mateřských  škol

Rozklikněte  pro  zvětšení