Zápis do MŠ

Zápis do Mateřské školy Pohádka

proběhl

VE  ČTVRTEK  4.  KVĚTNA  2017 

 

Pro  školní  rok  2017 / 2018

je  kapacita  dětí  v  mateřské  škole  naplněna

 

 

 

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Přijímání dětí a stanovení kriterií

Ředitelka  Mateřské  školy  Pohádka, Hradební 66, Příbram I., stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování  o  přijetí  dítěte  k   předškolnímu   vzdělávání v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí ve stanoveném termínu a době pro podání žádosti o přijetí   k  předškolnímu vzdělávání v daném  roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Základní kritéria

1. Na  základě zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů :

   k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinnou předškolní docházkou ve spádovém obvodu.

2. Na  základě zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů :

    k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinnou předškolní docházkou  mimo  spádový  obvod.

3. Podání žádosti o přijetí dítěte a potvrzení o očkování ve stanoveném termínu.

Děti, které budou plnit povinnou předškolní  docházku, nemusí mít potvrzení  o  očkování.

 

Doplňující kritéria, podle kterých bude ředitelka školy postupovat v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1. věk dítěte k 1. 9. 2017

2. sourozenec, který již navštěvuje mateřskou školu

Děti jsou řazeny podle data narození od nejstaršího.

 

Dokumenty ke stažení :

Vyjádření dětského lékaře

Žádost o přijetí dítěte 2017