Zápis do MŠ

 

Vážení rodiče.

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva doporučení k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Termín zápisu do Mateřské školy Pohádka stanovila ředitelka dle školského zákona (§ 34 odst. 2) na období                od 2. května 2020 do 16. května 2020

 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy ID vcvkw7v,
  2. e-mailem na adresu  pohadka@pb.cz, s uznávaným elektronickým podpisem  (nelze jen poslat prostý email),
  3. poštou na adresu : Mateřská škola Pohádka, Hradební 66, 261 01 Příbram I.,
  4. osobní podání pouze vložením do venkovní poštovní schránky MŠ

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ  podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. Proto v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

K zápisu zákonný zástupce doloží:

 

Věnujte prosím náležitou pozornost vyplnění dokumentů, především důležité jsou kontakty telefonické i elektronické.  Ředitelka školy bude pomocí těchto kontaktů s Vámi komunikovat.

Na základě podané žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám sdělíme prostřednictvím emailu nebo SMS zprávou na uvedené telefonní číslo. Ředitelka MŠ rozhodne  o přijetí či nepřijetí dítěte  do 30.5.2020 a výsledky budou oznámeny na webových stránkách  a vyvěšeny na úřední desce v budově mateřské školy. Nepřijetí bude zasláno doporučeně na Vámi uvedenou adresu.

 

KRITÉRIA PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ POHÁDKA  ( rozklikněte )

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle :  606 593 289