Zápis do MŠ

 

Zápis do Mateřské školy Pohádka

pro  školní  rok  2020 / 2021

proběhne

v  úterý  5.  května  2020

od  10.00  do  16.00  hodin

 

Tiskopisy   Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy  a  Vyjádření lékaře

budou k dispozici na webových stránkách od poloviny dubna.

 

 

Kapacita   naší   MŠ 

pro  školní  rok  2019 /  2020  je  naplněna

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 

Přijímání dětí a stanovení kriterií

Ředitelka  Mateřské  školy  Pohádka, Hradební 66, Příbram I., stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování  o  přijetí  dítěte  k   předškolnímu   vzdělávání v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí ve stanoveném termínu a době pro podání žádosti o přijetí   k  předškolnímu vzdělávání v daném  roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Základní kritéria

 1. Na  základě zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů : 

k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinnou předškolní docházkou ve spádovém obvodu ( trvalé bydliště Příbram ), a dětí nespádových při předložení nájemní smlouvy pro bydliště v Příbrami.

 

    2. Děti spádové s právem přednostního přijetí :

    od 1.9. 2017 děti čtyřleté  a  od  1.9. 2018  děti tříleté

 

   3. Na  základě zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů          

k  předškolnímu   vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinnou předškolní docházkou  mimo  spádový  obvod.

 

   4. Děti nespádové :                                                                                       

    od 1.9. 2017 děti čtyřleté  a  od  1.9. 2018  děti tříleté

 

    5. Děti spádové mladší tří let

 

    6. Děti nespádové mladší tří let

 

    7.  Podání  žádosti o přijetí dítěte a potvrzení o očkování ve stanoveném termínu.

Děti, které budou plnit povinnou předškolní  docházku, nemusí mít potvrzení  o  očkování.

 

 

Doplňující kritéria, podle kterých bude ředitelka školy postupovat v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

sourozenec, který již navštěvuje mateřskou školu

Děti jsou řazeny podle data narození od nejstaršího.