Zápis do MŠ

 

Zápis do Mateřské školy Pohádka

pro  školní  rok  2019 / 2020

proběhne

ve  čtvrtek   2.  května  2019

od  10.00 hodin  do  16.00  hodin

 

34  –   to  je  předpokládaný  počet  volných  míst  v  naší  MŠ 

pro  školní  rok  2019 /  2020

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 

Přijímání dětí a stanovení kriterií

Ředitelka  Mateřské  školy  Pohádka, Hradební 66, Příbram I., stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování  o  přijetí  dítěte  k   předškolnímu   vzdělávání v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí ve stanoveném termínu a době pro podání žádosti o přijetí   k  předškolnímu vzdělávání v daném  roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Základní kritéria

1. Na  základě zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů :

   k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinnou předškolní docházkou ve spádovém obvodu.

2. Na  základě zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů :

    k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinnou předškolní docházkou  mimo  spádový  obvod.

3. Podání žádosti o přijetí dítěte a potvrzení o očkování ve stanoveném termínu.

Děti, které budou plnit povinnou předškolní  docházku, nemusí mít potvrzení  o  očkování.

 

 

Doplňující kritéria, podle kterých bude ředitelka školy postupovat v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1. věk dítěte k 1. 9. 2019

2. sourozenec, který již navštěvuje mateřskou školu

Děti jsou řazeny podle data narození od nejstaršího.

 

 

ŽÁDOST O  PŘIJETÍ  DÍTĚTE  2019

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE – žádost o přijetí 2019