Skřítkové

2.třída – SKŘÍTKOVÉ

věkové složení    3 – 5  leté děti

 

 

třídní  učitelka   Mgr.  Martina  Pilná 

třídní  učitelka   Ivana  Šrainová  

třídní  učitelka   Eva  Pilátová    

 

mobilní  telefon  :  607 084 752

 

Výtvarné tvoření

Hry ve třídě

Hry na terase

Skřítkové na vycházce