Skřítkové

2.třída – SKŘÍTKOVÉ

věkové složení    3 – 4  leté děti

 

 

třídní  učitelka   Bc. Adéla  PALIVCOVÁ

třídní  učitelka   Ivana  VÁCHOVÁ

 

mobilní  telefon  :  607 084 752

Vánoční Čechova stodola v Bukové u Příbrami

Jak  jsme  stavěli  skřítkům  domečky

Naše bylinková  zahrádka

Výtvarné  tvoření

Hry  ve  třídě