Filozofie školy

Ukázat dětem svět jako takový, jaký je – není černý ani bílý, ale krásně barevný, je dobrý i zlý, smutný i veselý, tak jako v pohádce nebo písničce.

Chceme,aby naše škola zůstala školou mateřskou. Chceme dětem otevírat svět s laskavostí, tak, aby na svoji „školičku“ vzpomínaly s láskou.

 

Co naše škola nabízí dětem

Lásku, pocit důvěry, kamarádství. Dále čas, laskavost, klid, humor a úsměv, pohodu, pocit bezpečí, než přijde maminka.

 

Co naše mateřská škola nabízí rodičům

Možnost věnovat se práci a zaměstnání a nemít obavy a strach o své dítě. Dále chceme mít pro rodiče laskavé slovo, toleranci a empatii.

 

Spolupráce s rodinou

Úzce spolupracujeme s rodiči a jsme s nimi v každodenním kontaktu.

Rodiče mají možnost přivádět své dítě do naší školky kdykoliv, podle svých potřeb, po předchozí domluvě s učitelkou.

Nezapomínáme na děti alergické, snažíme se ve spolupráci s rodiči respektovat individuální potřeby dítěte.

Naše školka spolupracuje s logopedickou poradnou,  dbá o nápravu výslovnosti dětí.

Spolupracujeme s Pedagogicko – psychologickou poradnou, zejména při odkladu školní docházky.