Kontakt

Adresa  :                            Mateřská škola Pohádka

                                           Hradební 66, Příbram I,  PSČ   261 01

příspěvková organizace, zřizovatel: město Příbram

IČ: 75033950

 

Ředitelka školy:                  Mgr. Martina  Pilná 

Telefon mateřské školy  :  318 624 987

 

Vedoucí školní  jídelny  :    Bc. Iva  Dvořáková

Telefon školní jídelny :      318 625 626

 

E-mail:                               pohadka@pb.cz

Web:                                   http://skoly.pb.cz/10MS

 ID  datové  schránky      vcvkw7v

 

Provozní  doba  MŠ  je  od  6.15  –  16.30  hodin.