Prázdninový provoz

Provoz mateřské školy

v době hlavních prázdnin

 

MŠ Pohádka je uzavřena od 1. 7.  do  14. 7. 2019

a  od  29. 7.  do  31. 8. 2019

 

V  případě, že bude zákonný zástupce dítěte potřebovat zajistit místo v jiné mateřské škole, měl by si požádat v příslušné mateřské škole o umístění svého dítěte v této době

Žádost by měla být vyřízena v průběhu měsíce května,

nejpozději do 31. 5. 2019 

Na pozdější žádosti nebude brán zřetel

 

V  termínu  od 15. 7.  do  28. 77. 2019  bude  naše  MŠ  v  provozu.

Žádáme  rodiče  o  nahlášení docházky v  tomto  termínu,

nejpozději  do  konce  května.

 

 

Přihláška  Prázdninový  provoz

Provoz MŠ zřizovaných městem Příbram