Prázdninový provoz

Provoz mateřské školy

v době hlavních prázdnin

 

MŠ Pohádka je uzavřena od 1. 7.  do  14. 7. 2019

a  od  29. 7.  do  31. 8. 2019

 

V  termínu  od 15. 7.  do  28. 7. 2019  bude  naše  MŠ  v  provozu

 

Všechny  podané  žádosti  k  prázdninovému  provozu

jsou  kladně  vyřízeny.

Při  nástupu  si  rodiče  zaplatí  stravné  u  vedoucí  školní  jídelny.

V  případě  nepřítomnosti  prosíme  rodiče  o  omluvení  dítěte

na  telefonní  číslo  318 624 987.