Informace pro rodiče nově přijatých dětí

 

INFORMACE  PRO  RODIČE  PŘIJATÝCH  DĚTÍ

 

VŠECHNY  RODIČE  PŘIJATÝCH  DĚTÍ 

ZVEME  NA  INFORMATIVNÍ SCHŮZKU.

 

 KDE  :    MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA  –  TŘÍDA  BROUČKOVÉ

 KDY  :   ÚTERÝ  29.8. 2023  OD  15,00 HODIN

 

 PROSÍME  RODIČE, ABY  SE  DOSTAVILI BEZ DĚTÍ.

 SCHŮZKA BUDE  TRVAT PŘIBLIŽNĚ  DVĚ  HODINY

 A  BUDOU VÁM  PŘEDÁNY DŮLEŽITÉ  INFORMACE  O  PROVOZU

 ŠKOLY, PLATBÁCH A  ZPŮSOBU ÚHRADY.

 BUDETE  SEZNÁMENI  SE  ŠKOLNÍM  ŘÁDEM.

 

ÚČAST  VŠECH  RODIČŮ JE  NUTNÁ !!!

 PROJEDNÁVANÉ  SKUTEČNOSTI  JSOU  ZÁVAZNÉ

 PRO  ZÁKONNÉ  ZÁSTUPCE  DĚTÍ.

 

 DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ.