Naší Pohádce je 5o. let

 

Bylo, nebylo  …  před  50. lety se začala psát historie

naší mateřské školy.     Připomeňme si, jak se tenkrát žilo…

 

 

 

Pohádka je v Příbrami už padesát let

 

Za uplynulými pěti dekádami služby rodičům a dětem se ohlíží

současná ředitelka MŠ Pohádka Martina Pilná.

 

Mateřská škola Pohádka byla v Příbrami otevřena 8. března 1971, přesně před padesáti lety. „Datum otevření je možné brát jako symbolický dárek maminkám tehdejších dětí k Mezinárodnímu dni žen. Bylo by příjemné setkat se s lidmi, kteří zde v průběhu let pracovali, ale bohužel v dnešní pandemické době nelze uspořádat osobní setkání bývalých zaměstnanců na půdě školy,“ konstatuje současná ředitelka MŠ Martina Pilná. Školka se nachází v Hradební ulici poblíž příbramské nemocnice.

 

Stavělo se i za provozu
„První ředitelkou byla Olga Suchá, na které ležel těžký úkol zahájení provozu, vybavení školy a sestavení pracovního kolektivu,“ připomíná Martina Pilná. Mateřská škola nebyla v té době zcela stavebně dokončena a práce pokračovaly i za jejího provozu. „Byla zde otevřená chodba, vstupní prostor i koridor spojující budovu školy se školní kuchyní. Ty se v následujících letech vyzdívaly a zasklívaly,“ popisuje Martina Pilná původní vzhled budovy. Dokončením prací v roce 1979 získala škola svoji dnešní podobu.
 V roce 2013 byla zateplena a barevně vymalována fasáda. Poté prošel mnoha rekonstrukcemi zejména vnitřek budovy. „Naše mateřská škola se proměnila v modernější, pěkné a barevné prostředí pro děti,“ hodnotí Martina Pilná.
 

Z čísla 10 se stala Pohádka
V čase se měnilo také vedení školy. Olgu Suchou po jejím odchodu do důchodu v roce 1985 vystřídala Jarmila Merglová. Od roku 1990 se novou ředitelkou stala Hana Chodorová. V roce 1996 vyhrála konkurz a po dalších 15 let MŠ vedla Jitka Kronová. „Za tuto dobu prošla škola velkými změnami. Počátkem roku 2003 vznikla škole právní subjektivita, která přinesla nové nároky na řízení, organizaci práce a zodpovědnost všech zaměstnanců,“ říká Martina Pilná.
 

Skončilo také zjednodušené, a ne úplně originální pojmenování škol číslicemi. Každá si mohla zvolit nový, vlastní název. Bývalá 10. mateřská škola se přejmenovala na Mateřskou školu Pohádka. „Hledali jsme název, který by vystihoval podstatu práce v mateřské škole. Naší filozofií je ukázat dětem svět takový, jaký je – není černý ani bílý, ale krásně barevný, je dobrý i zlý, smutný i veselý. Tak jako v pohádce,“ osvětluje Martina Pilná.
 

Až 35 dětí ve třídě
„Hodnocení, zda se naši filozofii daří naplňovat, necháme na dětech a jejich rodičích, kteří naší mateřskou školu zažili. Za uplynulých padesát let jich byly tisíce,“ pokračuje Martina Pilná. V populačně silných sedmdesátých letech byly jednotlivé třídy naplněny až na 35 dětí   a v tomto počtu nebyla pedagogická práce jednoduchá. „Přesto učitelky svoji profesi zvládaly dobře, stejně jako se o to snažíme dnes. O tom, že se k nám “ naše děti “ rády vracejí, svědčí fakt, že přicházejí s další generací,“ uvádí Martina Pilná.
 

V současné době jsou v MŠ Pohádka čtyři třídy (dvě třídy mladších a dvě třídy starších dětí) s celkovou kapacitou 105 dětí, o něž se stará devět učitelek a dvě provozní zaměstnankyně. Na přípravě jídla se podílejí čtyři kuchařky. „Děkujeme především všem našim bývalým zaměstnancům – učitelkám, školnicím, uklízečkám i kuchařkám – za jejich práci a budování dobré pověsti školy a tradice,“ dodává Martina Pilná.

Dovolte nám všem popřát pevné zdraví, zasloužený klid a mnoho dalších pohodových dnů !