Projekt Rok s dědou Neposedou

Téma 1 :  Živá zahrada

14.9. 2021

Obsah :

Zakládání záhonu, zakládání kompostu

 • Hrabání listí, sbírání větví, sbírání jablek
 • Práce se zahradním náčiním
 • Bezpečnost při práci se zahradním náčiním – seznámení
 • Co nepatří x patří do záhonu
 • Co nepatří x patří do kompostu
 • K čemu nám slouží kompost
 • Význam půdy pro pěstování rostlin

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Téma 2 :  Jak se sází strom

23.9.2021

Obsah:

Zasazení ovocného stromu, výsev semínek do záhonu

 • Úvod do tématu s loutkami dědy Neposedy a babičky
 • Seznámení dětí s postupem jak se sází strom – báseň Když chceme mít strom
 • Skládání obrázků dle posloupnosti děje básně
 • Kopání díry, zalévání, sázení stromu
 • Vložení zeminy, vybírání kamenů z hlíny
 • Povídání o tom jaké části má strom
 • Jak se staráme o zasazený strom
 • Výsev semínek do vyvýšeného záhonu
 • Zakrytí záhonu tkaninou, ochrana semínek před zimou

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Téma  3 :    Chytrý nákup a hospodaření

06.10.2021

Obsah:

 • Potravinová pyramida
 • Seznámení se s důležitostí jednotlivých potravin
 • Význam zdravého jídla
 • Poznávání druhů ovoce a zeleniny
 • Námětová hra „Na obchod“
 • Rozlišování regionálních potravin a potravin z dalekých zemí – chytrý nákup
 • Krájení a loupání jablek netradičním způsobem
 • Sušení ovoce
 • Výtvarné tvoření – dekorování nákupní plátěné tašky – motivy z přírody

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Téma  4 :    Cesta medu na stůl

19.10. 2021

Obsah:

 • Jak včelka vypadá (anatomie včel)
 • Včela a její život (koloběh života)
 • Kdo žije v úlu (matka, dělnice, trubec)
 • Co umí včelka vyrobit (med, propolis, mateří kašička, včelí vosk)
 • Kdo je to včelař a co je jeho práce (péče o včely, výroba medu)
 • Co včelkám škodí
 • Význam včel v přírodě (opylování)
 • Výroba svíček z voskových plátů

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Téma  5 :    Ryba, rybka, rybička

09.12.2021

Obsah:

 • všeobecné znalosti a vědomosti – voda, řeky, rybníky, ryby
 • poznávací aktivity
 • náměty na hry a aktivity k tématu
 • náměty na výtvarné tvoření

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Téma  6 :    Co všechno dovedu?

11.01.2022

Obsah:

 • Přednáška a práce s knihami  paní spisovatelky K. Smolíkové – Kvidovy přeslechy, Řemesla, Děda kamnář          a  toulavý  Pecivál, Devět malých zahradníků 
 • Promítání ilustrací a úryvků z knih pomocí interaktivní tabule Magic Box
 • Vyprávění o řemeslech – švec, švadlena, kamnář, krejčí, mlynář, sklenář…
 • Pracovní listy k tématu: Dřevo na zátop, Kachlová kamna, Zásoby na zimu
 • Mlsná ovečka (nové pojmy, vědomosti, postřeh a pozornost, grafomotorika, logické úvahy, jazyková vybavenost )
 • Námětové hry, didaktické hry, praktické ukázky, vlastní výroba a tvoření dětí za dopomoci lektorů:   „Na mlynáře“ – výroba ovesných vloček z ovesného zrna na  vločkovacím mlýnku
 • Hra  „Na pekaře“ – válení těsta, výroba rohlíčků a pletení housek ze slaného těsta
 • Hry s obrázky – nové znalosti, nové pojmy, logická úvah   (přiřazování – co potřebuje řemeslník ke své práci)

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Téma č. 7 :   Kudy teče voda – koloběh vody v přírodě

31.1.2022

Obsah:

 • Vyprávění s obrázky –  O vodě  (koloběh vody v přírodě )
 • Pohádka „O mráčku“
 • Cvičení, pohybové hry, pohybové ztvárnění, cvičení s pomůckami (stuhy, hůlky, síť) s motivací: voda, potok a říčka, moře, vlny, prší, kapky, mlha, sněží atd.
 • Pokusy s vodou – „vyrobíme“ páru, kapky, led
 • Pokusy s barvou vody – míchání barev
 • Didaktické hry – Co slyšíš? (zvuky z přírody, voda, potok, příboj, vlny, prší..)
 • Zahrajeme si (na kapky, na potok, na vlny – prstohrátky)

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Téma č. 8 :  Návštěva  v  Národním  muzeu  v  Praze

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Téma č. 9 :    Jak se budí semínko

13.4.2022

Obsah:

 • úprava záhonku na zahradě, příprava na sázení
 • sázení sazeniček (zelenina, bylinky)
 • zalévání semen
 • hra na zahradníky – zasaď si své semínko a postarej se o ně (sázení do květináčku – hrášek        a okurka)
 • nové poznatky – jak roste semínko, co potřebuje rostlinka k životu, každé semínko je jiné (ukázka semen různých rostlinek – zeleniny), zkoumání semínek pod lupou
 • jarní básnička – motivované cvičení
 • pohybová hra – najdi obrázek (zelenina) – přiřaď ke správnému semínku
 • jak se budí semínko – skládání obrázků podle básničky (jak roste rostlinka)

Téma č. 10 :   Kde voní bylinky?

17.5.2022

Obsah:

 • Bylinkový kufřík – seznámení se z různými druhy bylinek, využití smyslů při práci s bylinkami (zrak, čich, hmat)
 • Ukázka herbářů
 • PH Mniši jsou tiší – hra na hledání léčivé bylinky (máta)
 • Možnosti zpracování a uskladnění bylin – stříhání pažitky a libečku, naplnění sklenic, konzervace olejem a solí, uskladnění na studeném a tmavém místě
 • Výroba bylinných sáčků (kmín, majoránka)
 • Výroba levandulové koupelové soli
 • Shrnutí celého ročního programu – připomenutí všech činností, co se dětem líbilo, co je nejvíce bavilo
 • Ukončení projektu a rozloučení s lektorkami