Projekt Rok s dědou Neposedou

Téma 1 :  Živá zahrada

14.9. 2021

Obsah :

Zakládání záhonu, zakládání kompostu

  • Hrabání listí, sbírání větví, sbírání jablek
  • Práce se zahradním náčiním
  • Bezpečnost při práci se zahradním náčiním – seznámení
  • Co nepatří x patří do záhonu
  • Co nepatří x patří do kompostu
  • K čemu nám slouží kompost
  • Význam půdy pro pěstování rostlin

Téma 2 :  Jak se sází strom

23.9.2021

Obsah:

Zasazení ovocného stromu, výsev semínek do záhonu

  • Úvod do tématu s loutkami dědy Neposedy a babičky
  • Seznámení dětí s postupem jak se sází strom – báseň Když chceme mít strom
  • Skládání obrázků dle posloupnosti děje básně
  • Kopání díry, zalévání, sázení stromu
  • Vložení zeminy, vybírání kamenů z hlíny
  • Povídání o tom jaké části má strom
  • Jak se staráme o zasazený strom
  • Výsev semínek do vyvýšeného záhonu
  • Zakrytí záhonu tkaninou, ochrana semínek před zimou

Téma  3 :    Chytrý nákup a hospodaření

06.10.2021

Obsah:

  • Potravinová pyramida
  • Seznámení se s důležitostí jednotlivých potravin
  • Význam zdravého jídla
  • Poznávání druhů ovoce a zeleniny
  • Námětová hra „Na obchod“
  • Rozlišování regionálních potravin a potravin z dalekých zemí – chytrý nákup
  • Krájení a loupání jablek netradičním způsobem
  • Sušení ovoce
  • Výtvarné tvoření – dekorování nákupní plátěné tašky – motivy z přírody

Téma  4 :    Cesta medu na stůl

19.10. 2021

Obsah:

  • Jak včelka vypadá (anatomie včel)
  • Včela a její život (koloběh života)
  • Kdo žije v úlu (matka, dělnice, trubec)
  • Co umí včelka vyrobit (med, propolis, mateří kašička, včelí vosk)
  • Kdo je to včelař a co je jeho práce (péče o včely, výroba medu)
  • Co včelkám škodí
  • Význam včel v přírodě (opylování)
  • Výroba svíček z voskových plátů

Téma  5 :    Ryba, rybka, rybička

09.12.2021

Obsah:

  • všeobecné znalosti a vědomosti – voda, řeky, rybníky, ryby
  • poznávací aktivity
  • náměty na hry a aktivity k tématu
  • náměty na výtvarné tvoření

Téma  6 :    Co všechno dovedu?

11.01.2022

Obsah:

  • Přednáška a práce s knihami  paní spisovatelky K. Smolíkové – Kvidovy přeslechy, Řemesla, Děda kamnář          a  toulavý  Pecivál, Devět malých zahradníků 
  • Promítání ilustrací a úryvků z knih pomocí interaktivní tabule Magic Box
  • Vyprávění o řemeslech – švec, švadlena, kamnář, krejčí, mlynář, sklenář…
  • Pracovní listy k tématu: Dřevo na zátop, Kachlová kamna, Zásoby na zimu
  • Mlsná ovečka (nové pojmy, vědomosti, postřeh a pozornost, grafomotorika, logické úvahy, jazyková vybavenost )
  • Námětové hry, didaktické hry, praktické ukázky, vlastní výroba a tvoření dětí za dopomoci lektorů:   „Na mlynáře“ – výroba ovesných vloček z ovesného zrna na  vločkovacím mlýnku
  • Hra  „Na pekaře“ – válení těsta, výroba rohlíčků a pletení housek ze slaného těsta
  • Hry s obrázky – nové znalosti, nové pojmy, logická úvah   (přiřazování – co potřebuje řemeslník ke své práci)

Téma č. 7 :   Kudy teče voda – koloběh vody v přírodě

31.1.2022

Obsah:

  • Vyprávění s obrázky –  O vodě  (koloběh vody v přírodě )
  • Pohádka „O mráčku“
  • Cvičení, pohybové hry, pohybové ztvárnění, cvičení s pomůckami (stuhy, hůlky, síť) s motivací: voda, potok a říčka, moře, vlny, prší, kapky, mlha, sněží atd.
  • Pokusy s vodou – „vyrobíme“ páru, kapky, led
  • Pokusy s barvou vody – míchání barev
  • Didaktické hry – Co slyšíš? (zvuky z přírody, voda, potok, příboj, vlny, prší..)
  • Zahrajeme si (na kapky, na potok, na vlny – prstohrátky)

Téma č. 8 :  Návštěva  v  Národním  muzeu  v  Praze

Téma č. 9 :    Jak se budí semínko

13.4.2022

Obsah:

  • úprava záhonku na zahradě, příprava na sázení
  • sázení sazeniček (zelenina, bylinky)
  • zalévání semen
  • hra na zahradníky – zasaď si své semínko a postarej se o ně (sázení do květináčku – hrášek        a okurka)
  • nové poznatky – jak roste semínko, co potřebuje rostlinka k životu, každé semínko je jiné (ukázka semen různých rostlinek – zeleniny), zkoumání semínek pod lupou
  • jarní básnička – motivované cvičení
  • pohybová hra – najdi obrázek (zelenina) – přiřaď ke správnému semínku
  • jak se budí semínko – skládání obrázků podle básničky (jak roste rostlinka)

Téma č. 10 :   Kde voní bylinky?

17.5.2022

Obsah:

  • Bylinkový kufřík – seznámení se z různými druhy bylinek, využití smyslů při práci s bylinkami (zrak, čich, hmat)
  • Ukázka herbářů
  • PH Mniši jsou tiší – hra na hledání léčivé bylinky (máta)
  • Možnosti zpracování a uskladnění bylin – stříhání pažitky a libečku, naplnění sklenic, konzervace olejem a solí, uskladnění na studeném a tmavém místě
  • Výroba bylinných sáčků (kmín, majoránka)
  • Výroba levandulové koupelové soli
  • Shrnutí celého ročního programu – připomenutí všech činností, co se dětem líbilo, co je nejvíce bavilo
  • Ukončení projektu a rozloučení s lektorkami