Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Zveme  rodiče  nově  přijatých  dětí

na  informativní  schůzku,

která  se  koná  ve  čtvrtek  29.8. 2019

od  15.00 hodin  ve  třídě  Hvězdiček

přízemí  u  schodiště

 

Prosíme  rodiče,  aby  se  na  schůzku,  která  bude  trvat

přibližně  jeden  a  půl  hodiny,  dostavili  bez  dětí.

Děkujeme

 

Účast  všech  rodičů  je  nutná  !

Budete  seznámeni se školním  řádem,  provozem  školy,

platbách  a  způsobu  jejich  úhrady.