Tučňákův výlet – Divadlo Krab v MŠ 13.2.

Ve  čtvrtek  13.  února  

přijede  do  mateřské  školy 

Divadlo  Krab  s  pohádkou

TUČŇÁKŮV  VÝLET